Uzņēmuma ziņas

Paziņojums par brīvdienu: Pūķu laivu svētku brīvdienas no 17. jūnija, 18. jūnija.

2018-06-16

Paziņojums par brīvdienu:Pūķis Laiva Festivālssvētki no 17. jūnija 18. jūnijs.


The Pūķis Laiva Festival is celebrated on the fifth day of the fifth month of the Chinese calendar.


The Pūķis Laiva Festival in China is in honour of the famous ancient poet, Qu Yuan.


Tas ir vislabāk pazīstams ar pūķu-laivu sacīkstēm, it īpaši dienvidu reģionos.